تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از میرداماد – پلاک ۱۲۲۰ – ساختمان تین – طبقه ۵ – واحد ۵۰۲    تلفن: ۰۲۱.۲۶۴۰۲۰۹۶

مشاوره حقوقی امور مالی و مالیاتی

مشاوره حقوقی امور مالی و مالیاتی

راهنمای دریافت شماره (کد) اقتصادی فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان در این امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجارتی) مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد. کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و […]ارائه مشاوره حقوقی توسط برترین وکلای تهران و ایران در موسسه همراز