تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از میرداماد – پلاک ۱۲۲۰ – ساختمان تین – طبقه ۵ – واحد ۵۰۲    تلفن: ۰۲۱.۲۶۴۰۲۰۹۶

مشاوره حقوقی امور اداری و دولتی

مشاوره حقوقی امور اداری و دولتی

دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد ( اصل 173 قانون اساسی). شکایت از شهرداری رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در […]ارائه مشاوره حقوقی توسط برترین وکلای تهران و ایران در موسسه همراز