تهران – خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از میرداماد – پلاک ۱۲۲۰ – ساختمان تین – طبقه ۵ – واحد ۵۰۲    تلفن: ۰۲۱.۲۶۴۰۲۰۹۶

مشاوره کیفری و حقوقی، وکیل کیفری

گروه حقوقی و اقتصادی همراز با بهره گیری از مشاور کیفری توسط وکیل کیفری با تجربه خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب قبول و ارائه مشاوره کیفری ، در خصوص جرايم ، از جمله انتقال مال غیر و مباحث مرتبط با آن ارائه می نماید. انتقال مال غیر انتقال مال غیر با معامله فضولي متفاوت […]

مصادیق جرم توهین و افترا

با دقت در مفاد قانون مجازات اسلامي ، جرم توهین به شکل کردار ، گفتار ، نوشتار و حتی اشارات دست و چشم و مانند آن می تواند ، باشد . بر اين اساس اعمالی مانند انداختن آب دهان به روی دیگری ، هل دادن به نحو تحقیر آمیز به دیگری و یا برداشتن به […]

جرایم پزشکی

مشاوره حقوقی و کیفری جرایم پزشکی

شناخت قلمرو مسئولیت متصدیان امر پزشکی دارای اهمیت می باشد . بنابراین اگر قلمرو مسئولیت مورد شناسایی قرار نگیرد ، مفهوم مسئولیت نیز در امر پزشکی قابل بررسی نمی باشد . در این فرض مسئولیت ، عبارت از شناسایی شرایط اعمال و اقداماتی است که متصدیان امر پزشکی براساس آن ها مسئولیت داشته و اگر […]

سرقت

مشاوره حقوقی و کیفری دعاوی و جرایم سرقت

تعريف هاي مختلفي برای سرقت ارائه شده که به برخی ازآن ها اشاره مي نماييم .   ربودن مال غیر به نحو خدعه آمیز برداشتن چیزی از دیگری بدون اينكه صاحب مال از آن اطلاع داشته باشد ويا رضایت داده باشد. گرفتن و بردن مال و پول کسی با توسل به زور یا مکر و […]

مشاوره حقوقی در دعاوی و جرایم روابط نامشروع

موضوع روابط میان دختر و پسر مثل سایر روابط انسانی مطابق عرف و هنجارهای هر جامعه ، دارای تعریفی متفاوت با سایر جوامع است که این موضوع در جامعه ما به جهت ساخت مذهبی و سنتی و آسیب پذیری دختران در این گونه رابطه ، در بیشتر موارد به ضرر دختران می باشد . لذا شرع و […]

مشاوره کیفری و حقوقی | جرم قتل

قبل و پس از انقلاب در قوانین کیفری ایران ، از واژه قتل تعریفی به میان نیامده است و قانون مجازات اسلامی ایران ، تعریفی از قتل ارائه ننموده است بلکه ماده 204 قانون مجازات اسلامی قتل را بر سه نوع تقسیم كرده است و ماده ی 205 قانون مذکور ، مجازات قتل عمدی را […]ارائه مشاوره حقوقی توسط برترین وکلای تهران و ایران در موسسه همراز